På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

- Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver

- Ny lovgivning om persondata, herunder medlemsoplysninger

- Indbrud i havnekontoret
- Frihavnsordningen, nye regler for opkrævning af miljøafgift

Frihavne må fremover max opkræve kr. 25,- i miljøafgift pr. døgn plus forbrug af el og bad efter regning.
Giv en melding til Bjørn, hvis du i en frihavn bliver opkrævet mere.

  • - Nyt fra havnefoged og formand 

Herunder bl.a. søsætning, pæleramning, rottebekæmpelse og placering af affaldscontainere

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik Her

Bent Frandsen
Sekretær


Husk standerhejsningen den 28. april kl. 11.00