Formand

Christian Ilsøe

Tlf. 51 52 90 30

Næstformand

Johs. Egede Olsen

Tlf. 40 28 27 06

Kasserer

Britt Lykke Sørensen

Tlf. 21 59 69 58

Sekretær

Bent Frandsen

Tlf. 21 22 72 14

Bestyrelsesmedlem

Karsten Skousbøll

Tlf. 60 73 20 42

Bestyrelsessuppleant

Christoffer Ehrenberg

Tlf. 31 38 04 64

Bestyrelsessuppleant

Tom Bøgeskov-Jensen

Tlf. 23 45 89 42

Havnefoged

Bjørn Stephensen

Tlf. 24 63 84 78

Privat 40 68 12 21