Formand

Christian Ilsøe

Tlf. 51 52 90 30

Næstformand

Christian M. Andersen

Tlf. 23 33 87 21

Kasserer

Britt Lykke Sørensen

Tlf. 21 59 69 58

Sekretær

Bent Frandsen

Tlf. 21 22 72 14

Bestyrelsesmedlem

Johs. Egede Olsen

Tlf. 40 28 27 06

Bestyrelsessuppleant

Allan Christensen

Tlf. 20613979

Bestyrelsessuppleant

Karsten Skousbøll

Tlf. 60 73 20 42

Havnefoged

Bjørn Stephensen

Tlf. 24 63 84 78

Privat 40 68 12 21