På havnepladsen forefindes et efterladt motorbådsstativ i rødt metal og en Cresent jolle på aflåst ikke indregistreret trailer. Båden er mærket "50" og der er et surfbræt i jollen. De retmæssige ejere bedes straks og inden for 30 dage henvende sig til havnefogeden og efterfølgende fjerne effekterne.

Mvh Bestyrelsen

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

- Ansøgning om midler til forbedring af østmolen

- Generalforsamling 2017 (afholdes den 26. marts)

- Nyt fra havnefogeden, herunder smæklås på værkstedsdøren og udfasning af havnens højtryksrensere.

- Nyt fra formanden
herunder status på opfølgning af ”døde” både.


Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik her

Bent Frandsen
Sekretær

Så er det igen blevet tid til årets julefrokost. Se opslaget her Julefrokost