På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

- Midler til reparation af østmolen

- Havnens profil

- ”Vild med vand”/deltagelse i Havnens Dag den 10. juni

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik her

Bent Frandsen
Sekretær

Det er med stor glæde, at det er lykkedes at finde en ny havnefoged.

Bjørn Stephensen har ønsket, at tiltræde som ny havnefoged og Bestyrelsen har haft en meget positiv dialog herom.
Bjørn er kendt i havnen bl.a. for sit store engagement i juniorarbejdet og som dommer i kapsejladser. Bjørn har tidligere været aktiv sejler. 

Bjørn skal pga alder stoppe en lang karriere i Forsvaret og ønsker derfor at involvere sig i nye opgaver og ser derfor opgaven som Havnefoged ideel.

Bestyrelsen er i gang med en overdragelse af opgaver og sammen med Bjørn vil vi senere komme med udmeldinger omkring de mere praktiske forhold som åbningstider mm.

Indtil en ny havnefoged er tiltrådt har bestyrelsen aftalt følgende opgavefordeling:

Johs overtager og passer havnens PC og telefon. Carsten tager over hvis Johs skal på ferie.
Britt tømmer havnens postkasse
Britt sætter et ”ude af drift” skilt på flaskeautomaten
Britt tager sig af salg af standere
Britt fordeler udlejningspladser sammen med Allan
Carsten aftaler rendeafmærkning med Tim

Hvis du har andre spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen - klik her